top of page
STARFSÁÆTLUN

Hver skóli skal birta stefnu sína með tvennum hætti. Annars vegar er almenn stefnumörkun birt í skólanámskrá og hins vegar eru upplýsingar, sem eru breytilegar frá ári til árs, birtar í árlegri starfsáætlun. Skólastjóri er ábyrgur fyrir gerð skólanámskrár og starfsáætlunar og skal semja þær í samráði við kennara skólans og annað starfsfólk sem með því móti hafa skuldbundið sig til að framfylgja þeim. Í árlegri starfsáætlun er gerð grein fyrir starfstíma skólans og mikilvægum dagsetningum.

 

Í starfsáætlun kemur fram hvernig þeim 180 skóladögum, sem skóli hefur til ráðstöfunar, er varið. Í árlegri starfsáætlun er m.a. gerð grein fyrir skóladagatölum, þ.m.t. lengd jólaleyfis, páskaleyfis og annarra vetrarleyfa, starfsáætlun nemenda, skólareglum, stoðþjónustu, félagslífi og öðru því sem varðar starfsemi skólanna ár hvert. Þar skal birta upplýsingar um starfslið skólanna, stjórnkerfi, mögulegan stuðning fyrir nemendur af ýmsu tagi og almennar hagnýtar upplýsingar um skólahald hvers skólaárs. Starfsáætlun skóla skal árlega lögð fyrir skólanefnd til staðfestingar sem staðfestir gildistöku hennar þegar ljóst er að hún hafi verið unnin í samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá, kjarasamninga og ákvarðanir sveitastjórnar um fyrirkomulag skólahalds.

Eftir að leik- og grunnskóli voru sameinaðir birtist sameiginleg starfsáætlun fyrir Bíldudalsskóla og Tjarnarbrekku.

Ýmsa þætti í starfsáætluninni er að finna víðsvegar á heimasíðu skólanna: www.bildudalsskoli.is en starfsáætlunina í heild sinni er að finna hér:

Starfsáætlun 2022-2023

Starfsáætlun 2021-2022

 

Starfsáætlun 2020-2021

Starfsáætlun 2019-2020

Starfsáætlun 2018-2019

Starfsáætlun 2017-2018

bottom of page