Sveitarstjórn getur ákveðið að skólaráð grunnskóla og foreldraráð leikskóla starfi sameiginlega í einu ráði í samreknum leik- og grunnskóla, skv. 45. gr. laga um grunnskóla. Miða skal við að fulltrúar nemenda komi úr efstu bekkjum grunnskólans og að fulltrúar foreldra og kennara komi frá báðum skólastigum. Ákvæði þetta gildir einnig um skóla þar sem tvö eða fleiri sveitarfélög hafa samvinnu um rekstur hans, sbr. 1. mgr. 45. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla.

Við Bíldudalsskóla og Tjarnarbrekku starfar skóla- og foreldraráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans í samræmi við stefnu sveitarfélags um skólahald.

Skólastjóri hefur forgöngu um stofnun skóla- og foreldraráðs. Hann situr í ráðinu og stýrir starfi þess. Auk skólastjóra sitja í skóla- og foreldraráði:

  • Einn fulltrúi foreldra frá báðum skólastigum 

  • Einn fulltrúi kennara frá báðum skólastigum

  • Einn fulltrúi annars starfsfólks

  • Tveir fulltrúar nemenda

  • Einn fulltrúi grenndar­samfélags eða viðbótarfulltrúi úr hópi foreldra valinn af öðrum fulltrúum skólaráðs.

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn.

  • Reglugerð fyrir skólaráð er að finna hér.

  • Starfsáætlun skólaráðs er að finna hér.

Fulltrúar skólaársins 2019-2020:

Signý Sverrisdóttir, skólastjóri.

Bozena Turek, fulltrúi foreldra grunnskólastigs.

Sara Hreiðarsdóttir, fulltrúi foreldra leikskólastigs.

Klara Berglind Hjálmarsdóttir, fulltrúi kennara grunnskóla.

Lára Þorkelsdóttir, fulltrúi kennara leikskóla.

Ágústa Mattý Pálsdóttir, fulltrúi annars starfsfólks.

Tómas Henry Arnarsson, fulltrúi nemenda.

Elva Lind Bjarnadóttir, fulltrúi nemenda.

Jörundur Garðarsson, fulltrúi grenndarsamfélagsins.

FORELDRA- OG SKÓLARÁÐ BÍLDUDALSSKÓLA OG TJARNARBREKKU

Bíldudalsskóli - Dalbraut 2 - 465 Bíldudal - 450 2334

bildudalsskoli@vesturbyggd.is

© 2016 Bíldudalsskóli

  • w-facebook

Tjarnarbrekka - Tjarnarbraut 11 - 465 Bíldudal - 450 2334

tjarnarbrekka@vesturbyggd.is