top of page

Laus staða stundakennara á vorönn í Bíldudalsskóla


Bíldudalsskóli er samrekinn leik- og grunnskóli. Í grunnskólanum eru 23 nemendur og í leikskólanum eru 12 en fer fjölgandi.


Í Bíldudalsskóla er Uppbyggingarstefnan höfð að leiðarljósi og einkunnarorð skólans eru samskipti, samvinna og sköpun. Fjölbreyttir kennsluhættir, einstaklingsmiðað nám, samþætting námsgreina þar sem grunnþættir menntunar endurspeglast í skólastarfi.


Í Bíldudalsskóla eru laus til umsóknar eftirfarandi staða út skólaárið (vorönn):

Staða stundakennara (23% starfshlutfall). Stærðfræðikennsla á mið- og unglingastigi 4x60 mín. á viku.

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla

  • Metnaður til að vinna eftir fjölbreyttum og árangursríkum kennsluaðferðum

  • Metnaður til að starfa í teymi

  • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

  • Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum

  • Reglusemi og samviskusemi

  • Hefur hreint sakarvottorð


Umsóknarfrestur er til og með 3. janúar 2021.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf frá og með 18. janúar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara.

Allar nánari upplýsingar gefur Signý Sverrisdóttir skólastjóri í síma 450-2333 eða 8498976

Senda skal umsókn á netfangið signy@vesturbyggd.is

og verður móttaka umsókna staðfest.

Nýlegar fréttir
Flokkun
Fylgdu okkur
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page