top of page

Til foreldra

Skólinn vinnur stöðugt að því að þróa nám og kennslu í samræmi við rannsóknir á því sviði.

Í aðalnámskrá grunnskóla segir að leggja skuli áherslu á leiðsagnarnám þar sem nemendur velta reglulega fyrir sér námi sínu með kennurum sínum til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skuli stefna.

Skólar sem fylgja aðferðafræðinni sem liggur að baki leiðsagnarnámi hafa náð mjög góðum framförum í námi. Það er markmið okkar að efla leiðsagnarnám í Bíldudalsskóla.

Eftirtalin hugtök geta einkennt nám barnsins þíns og umræður:

Hugarfar- Við stefnum að því að efla vaxtarhugarfar (growth mindset) nemenda gagnvart námi. Þegar nemendur hafa vaxtarhugarfar þá vita þeir að framfarir nást með þrautseigju. Ef þeir telja að hæfileikar séu eingöngu meðfæddir og annað hvort geti maður eða ekki, þá hafa þeir fastmótað hugarfar (fixed mindset).

Mistök- Við lítum svo á að mistök skapi tækifæri til að læra. Enginn þarf að skammast sín fyrir að gera mistök, því allir mestu snillingar heimsins hafa gert fjölda mistaka og lært af þeim. Ef nemandinn þarf ekkert að hafa fyrir náminu, þá er verkefnið sennilega of auðvelt og nemandinn lærir lítið eða ekkert.

Heilinn- Líkt og vöðvar, þá eflist heilinn þegar hann er notaður.

Markmið- Nemendur vita hvað þeir eru að læra í hverri kennslustund, ekki bara hvað þeir eru að gera. Þeir stefna að ákveðnu markmiði og vita hvar þeir eru staddir á leið sinni þangað og hvenær þeir hafa náð markmiðinu.

Viðmið- Það hjálpar nemendum að ná árangri þegar þeir vita hvað þarf að vera til staðar svo verkefnið sé gott. Stundum ákveða kennari og nemendur saman hvernig gott verkefni þarf að vera.

Vinnubrögð- Nemendur vinna á fjölbreyttan og skapandi hátt og hafa ýmsa möguleika til að læra og sýna hvaða hæfni þeir hafa tileinkað sér. Þeir vinna ýmist einir, tveir og tveir eða í stærri hópum. Þeir skipta reglulega um samstarfsfélaga. Áhersla er lögð á meðvitund nemenda gagnvart eigin námi og að þeir beri ábyrgð á námi sínu í samræmi við þroska.

Endurgjöf- Í kennslustundinni bendir kennarinn nemendum reglulga á hvernig þeim gengur að ná markmiðum sínum og hvað þeir geta gert til að gera enn betur. Þannig geta nemendur strax nýtt endurgjöfina. Stundum getur endurgjöfin verið skrifleg, aðalatriðið er að hún hjálpi nemandanum til að ná markmiðum sínum. Nemendur gefa einning hvort öðrum endurgjöf út frá þeim viðmiðum sem hafa verið skilgreind, og nemendur meta sjálfir eigin vinnu. Áhersla er lögð á að kennarar nýti sér einnig þá endurgjöf sem þeir fá frá nemendum.

Námsfélagar/samráðsfélagar- Tveir og tveri nemendur svara saman spurningum, leysa verkefni eða skiptast á hugmyndum í afmarkaðan tíma. Það hjálpar nemendum að orða hugsanir sínar og þeir læra hver af öðrum. Nemendur skipta reglulega um námsfélaga.

Samræður- Kennarinn varpar reglulega fram spurningum, athugasemdum eða hugmyndum til að vekja áhuga og forvitni nemenda. Í stað þess að biðja nemendur að rétta upp hönd velur kennari einhvern til að segja frá eftir að allir hafa fengið tíma til að hugsa. Þetta er gert svo allir heilar í hópnum glími við spurninguna sem er lögð fyrir þá en sumir bíði ekki bara eftir því að þeir sömu svari alltaf fyrir þá.

Nýlegar fréttir
Flokkun
Fylgdu okkur
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page